تعرفه سرویس ابری حسابداری سرمایه

شما می توانید قبل از انتخاب و خرید یک ماه رایگان و به صورت آزمایشی از امکانات طرح طلایی استفاده نمایید. برای این کار ابتدا ثبت نام و یا وارد سیستم شوید.
همچنین برای مشاهده امکانات کامل نرم افزار می توانید بدون ثبت نام و با اطلاعات زیر وارد سیستم شده و امکانات نرم افزار حسابداری ابری سرمایه را بررسی نمایید.
توجه داشته باشید، با توجه به عمومی بودن این نام کاربری و کلمه عبور اطلاعاتی که با آن ثبت می شود پایدار نبوده و در فواصل زمانی مشخص به حالت اولیه باز خواهد گشت.

نام کاربری : test
کلمه عبور : test
ثبت نام ثبت نام ثبت نام