سرمایه سیستم / مقالات /

در دنیای حسابرسی چه خبر است؟

(0 از 5)

اگر کسی بخواهد حسابرس رسمی شود باید علاوه بر مدرک دانشگاهی، آزمون سراسری دشواری را بگذراند، تجربه‌ی حسابرسی داشته باشد و به آموزش ضمن خدمت مداوم پایبند باشد. اغلب حسابرسان مستقل کار میکنند اما تعدادی نیز مؤسسه‌ی حسابرسی دارند و مشارکتی کار میکنند اما حسابرسان چه کاری میکنند؟

گزارش‌های مالی معمولاً 4 تا 6 هفته پس از پایان سال مالی منتشر می‌شود. شرکت‌های بزرگ به مؤسسات حسابرسی بزرگ نیاز دارند و شرکت‌های چند ملیتی عظیم به مؤسسات حسابرسی بین المللی عظیم احتیاج دارند. حسابرسی سهامی عام شامل پنج مؤسسه‌ی حسابرسی عظیم و تعداد زیادی مؤسسات ملی و انبوه مؤسسات منظقه‌ای و محلی و حسابرسان مستقل است. در ایالات متحده تمام شرکت‌هایی که واحدهای مالکیت (سهام) آن‌ها در بازار عام معامله می‌شود، موظف به حسابرسی حساب‌هایشان توسط حسابرسان رسمی هستند.

بانک‌ها و سایر وام دهندگان به مؤسسات با مالکیت متمرکز که مالکیت سهامشان در بازارهای عام داد و ستد نمی‌شود، اصرار بر حسابرسی صورت‌های مالی دارند باید بگوییم به طور کلی، مبلغ وام بانکی باید بیش از 5 تا 10 میلیون باشد تا وام دهنده مؤسسه را وادار به پرداخت هزینه‌ی حسابرسی کند. اگر سرمایه گذاران غیر از مدیر خارجی این قدر در مؤسسه‌ای سرمایه گذاری کنند، خواهان حسابرسی سالیانه نیز هستند. به جای حسابرسی، بسیاری از مؤسسات کوچکتر دارای کارشناسان رسمی حسابداری خارجی هستندکه قاعدتاً برای بررسی روش‌های حسابداری آن‌ها و ارائه‌ی توصیه‌های لازم در مورد تهیه گزارش مالی به مؤسسه می‌آیند. کارشنا رسمی حسابداری، مگر اینکه شخصاً حسابرسی را انجام دهد، باید خیلی مراقب که نظری در مورد صورت‌های مالی خارجی بیان نکند. بدون آزمونی دقیق از مدارک پشتیبان کننده‌ی مانده حساب‌ها، حسابداری رسمی در موقعیتی نیست که نظری در مورد صورت‌های مالی تهیه شده از حساب‌های مؤسسه بدهد.

در حالت کلی، اکثر حسابرسی‌ها ذاتا به طور جدی هیچ گونه اشتباهی را در مورد روش‌ها و سیستم حسابداری مؤسسه، که در تهیه‌ی صورت‌های مالی به کار گرفته برملا نمیکنند. و روی هم رفته ، صورت‌های مالی همان شکلی را خواهند داشت که بدون حسابرسی ممکن بود داشته باشند. با این حال، حسابرسی دارای منافع جانبی بسیاری است. در طی مراحل حسابرسی، کارشناس رسمی حسابرسی دنبال روش‌هایی است که سبب پیشرفت‌هایی شده و در مورد مشکلات بالقوه هشدار می‌دهد.

حسابرس رسمی معمولاً روش‌هایی را توصیه می‌کند که از طریق آن‌ها کنترل‌های داخلی شرکت مورد حسابرسی تقویت می‌شود. برای مثال، حسابرس رسمی ممکن است دریابد که کارکنان حسابداری نباید مرخصی بگیرند و در غیابشان شخص دیگری کار آن‌ها را انجام دهد. حسابرس توصیه می‌کند که کنترل‌های داخلی لازم، در مورد مرخصی‌ها شدیداً اعمال شود.

وظایف حسابرس قبل از اظهار نظر

حسابرس قبل از اظهار نظر چه کار می‌کند؟

حسابرس رسمی دو کار عمده انجام می‌دهد: مدارک را بررسی و در مورد صورت‌های مالی اظهارنظر می‌کند. بخش عمده‌ای از زمان حسابرسی صرف بررسی مدارک پشتوانه‌ی عملیات و حساب‌های منتهی به گزارش‌های مؤسسه و بخش اندکی از زمان حسابرسی صرف نوشتن گزارش حسابرسی می‌شود؛ که در آن حسابرس رسمی نظر خود را در مورد صورت‌های مالی و پیوست‌ها ارائه می‌دهد. در فهرست زیر آنچه حسابرس در محل حسابرسی انجام می‌دهد آمده است.

  • طرح و قابل اطمینان بودن عملیاتی رویه‌ها و سیستم حسابداری مؤسسه را ارزیابی می‌کند.
  • کنترل‌های داخلی مؤسسه را، به منظور تشخیص و جستجوی اشتباهات و کلاهبرداری‌ها می‌سنجد و بررسی می‌کند.
  • روش‌های حسابداری مؤسسه را به طور اعم می‌سنجد و بررسی می‌کند_ مخصوصاً اینکه آیا روش‌ها مطابق است با اصول پذیرفته شده حسابداری ، که زیر بنای هر مؤسسه‌ی تجاری است.
  • اسناد و مدارک موجود را برای درآمد، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه بررسی می‌کند_ برای مثال حسابرس کالای موجود در انبار را می‌شمارد، شرایط این کالاها را بررسی می‌کند و مانده‌ی حساب‌های جاری را‌مستقیماً به بانک کنترل می‌کند.

هدف همه‌ی کارهای حسابرسی (بررسی مدارک) فراهم کردن اساسی متقاعد کننده به منظور اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی مؤسسه است. تایید اینکه صورت‌های مالی و پیوست‌های آن و نیز جداول و نمودارهای کمکی قابل اطمینان است_ یا در بعضی موارد قابل اطمینان نیست. حسابرس رسمی این نظریه را در گزارش مالی حسابرسی اظهار میکند. گزارش حسابرسی تنها بخش مشهود فرآیند حسابرسی، برای خوانندگان صورت‌های مالی است. همه‌ی خوانندگان گزارش یک صفحه‌ای حسابرس را می‌بینند (که البته بر مبنای مدارک بررسی شده در طی فرآیند حسابرسی است).

موارد عنوان شده در گزارش حسابرس

در گزارش حسابرس چه چیزی هست؟

گزارش حسابرسی که در گزارش مالی ضمیمه صورت‌های مالی وجود دارد دو هدف سودمند را برآورده می‌کند:

  • به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان اطمینان می‌دهد که گزارش مالی‌های مالی معتبر است یا توجه آنان را به هر گونه انحراف جدی از استانداردهای تهیه‌ی گزارش مالی و اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری جلب می‌کند.
  • به هر حال در اکثریت قریب به اتفاق موارد از گزارش‌های مالی نادرست و منحرف کننده جلوگیری می‌کند. در ضمن اطلاع از اینکه گزارش‌های شما حسابرسی می‌شود شما را وامی‌دارد محتاطانه عمل کنید.

اکثر قریب به اتفاق گزارش‌های حسابرسی، اظهار نظر قطعی در مورد صورت‌های مالی به مؤسسه ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، حسابرس ممکن است اظهار نظر کند که صورت‌های مالی گمراه کننده است و نباید به آنها اطمینان کرد. این گزارش حسابرسی منفی اظهار نظر مخالف نامیده می‌شود. این چوبدستی محکمی است که حسابرسان همراه خود دارند. آن‌ها توانایی این را دارند که در مورد صورت‌های مالی مؤسسه نظر مخالف اظهار کنند. در حقیقت خطر اظهار نظر مخالف، تقریبا همیشه مؤسسه را وادار می‌کند که تسلیم نظر حسابرس شود.و افشاسازی‌ها و روش‌های حسابداری‌اش را تغییر دهد تا مشمول نظر مخالف نشود. نظر حسابرسی مخالف، اگر واقعاً اظهار شود بدین معنی است که صورت‌های مالی مؤسسه نادرست و گمراه کننده و مصداق کلاهبرداری است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظر مخالف را نمی‌پذیرد. اگر شرکتی از حسابرس رسمی نظر مخالف دریافت کند، ممکن است معامله‌ی سهامش متوقف شود.

بین دو حد اظهار نظر قطعی و و اظهار نظر مخالف، ممکن است در گزارش حسابرسی موضوع وجود خدشه در صورت‌های مالی شرکت عنوان شود_ اما نه خدشه‌ی جدی که نیاز به اظهار نظر مخالف باشد. به این نظر نظر مشروط می گویند. معمول ترین نوع گزارش حسابرسی نظر قطعی است. که در آن حسابرس گواهی می‌دهد که صورت‌های مالی مؤسسه منطبق با اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری و واقع بینانه است.

اظهار نظر قطعی

اگر حسابرس دریابد که هیچ گونه مشکل حادی وجود ندارد، مؤسسه‌ی رسمی حسابرس نظر غیر مشروطدر مورد گزارش مالی اظهار می‌کند، که نام صحیح تخصصی آن است. اما اکثر افراد آن را نظر قطعی می نامند. نظر قطعی گزارش حسابرسی بالغ بر 200 کلمه و سه پاراگراف است، همراه با دفاعیات کافی و زبان قانونی منطقی. در زیر گزارش حسابرسی دیلوییت و تاچ در مورد صورت‌های مالی سال 1991 شرکت سهامی برکشایر هاتاوی نشان داده شده است. این اظهار نظر قطعی یا غیر مشروط در قالب استاندارد سه پاراگرافی ارائه شده است.

گزارش حسابرس مستقل به سهامداران و هیئت مدیره‌ی شرکت برکشایر هاتاوی
ما ترازنامه تلفیقی شرکت برکشایر هاتاوی و شرکت‌های تابعه‌ی آن را در تاریخ 31 دسامبر 1998 و 1999 و صورت‌های سود و زیان تلفیقی و تغییرات در حقوق صاحبان سهام و گزارش وجوه نقد هر سه سال را در سال مالی منتهی به تاریخ 31 دسامبر 1999 حسابرسی کردیم. این صورت‌های مالی در حیطه‌ی مسئولیت مدیریت شرکت است. مسئولیت ما اظهار نظر در مورد این صورت‌های مالی بر مبنای حسابرسی‌های انجام شده‌ی ماست. ما حسابرسی‌های خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری در ایالات متحده انجام دادیم. این استانداردها مستلزم این هستند که حسابرسی با برنامه صورت گیرد تا اطمینان قابل قبولی در مورد اینکه صورت‌های مالی خالی از اظهارات نادرست است، حاصل شود. حسابرسی شامل بیان اصول حسابداری بکار رفته و برآوردهای مشخص انجام شده توسط مدیریت، علاوه بر ارزیابی اظهارات مالی است. به نظر ما، چنین صورت‌های مالی تلفیقی در جمیع جهات، وضعیت مالی شرکت سهامی برکشایر هاتاوی و شرکت‌های وابسته را در تاریخ 31 دسامبر 1998 و 1999 و نتایج عملیات آن‌ها و جریان های نقدی هر سه سال در، سال مالی منتهی به 31 دسامبر 1999 را مطابق با اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری ایالات متحده‌ی آمریکا ارائه می‌کند.
شرکت تضامنی با مسئولیت محدود دیلوییت و تاچ
3 مارس 2000
اوماها، نبراسکا

منبع: حسابداری به زبان آدمیزاد، نوشته جان ای تریسی، مترجم لاله راهدار، انتشارات هیرمند،1389، تهران